Cha ơi đụ con đi cha đừng cho mẹ biết nhé

Cha ơi đụ con đi cha đừng cho mẹ biết nhé

Cha ơi đụ con đi cha đừng cho mẹ biết nhé
Cha ơi đụ con đi cha đừng cho mẹ biết nhé